Teaterhøgskolen i Oslo

bachelor degreeNår man snakker om utdanning innen teater så er det jo den såkalte Teaterskolen i Oslo de aller fleste tenker på. Det er vel neppe tvil om at det er den utdannelsen innen teater som henger høyest, som er vanskeligst å komme inn på og som gir best mulighet til jobb i alle fall innen institusjonsteatrene. Skolen ligger i Oslo der den ble etablert i 1953 og dens korrekte navn er nå Teaterhøgskolen. Men det er naturligvis ikke det eneste lærested i landet som tilbyr utdanning i drama. Dette er det mange andre som også gjør, både i Oslo og i andre byer.

På Teaterhøgskolen er målet å utdanne profesjonelle skuespillere som ikke bare er faglig dyktige, men som også kan og vil bidra personlig til å utvikle det kunstneriske miljøet de er en del av. Det legges vekt på at man kan kombinere de tradisjonelle sidene ved teater og skuespill med det mer eksperimentelle som ofte preger de frie teatrene.

Elevene e
r ikke på noen måte sikret fast jobb når de er ferdige. Tvert om. De aller fleste skuespillere er i dag freelance som tar jobber innen så vel teater, film, TV og reklame. Muligheten er mange med en skikkelig teaterutdannelse i bunnen.

Bachelor og master

Teaterhøgskolen tilbyr bachelorstudium og både skuespillerfag og i regi. For å komme inn må man ha generell studiekompetanse (selv om det kan gjøres unntak) og passert meget omfattende og krevende opptaksprøver. Antallet plasser er veldig begrensede, normalt bare åtte pr år når det gjelder skuespillerfag og når det gjelder regi er tallet enda lavere. Ja, i 2017 tas det ikke opp elever i det hele tatt på den linjen. Begge bachelorutdanningene er treårige.

På toppen av dette tilbyr skolen et toårig masterstudium i skodespelarfag, regi, scenetekst eller scenografi og dessuten en praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i teater som er ettårig.

Comments are closed.