Teater er en del av kulturen

Teater er en form for kunst framført på en scene. Der er formålet å framføre en fortelling for et publikum som sitter i salen. For et teaterstykke spilles på en scene, som er foran i salen. I salen sitter et publikum som har betalt for å se skuespillerne spille ut stykket som er skrevet av en person. Enten en kjent forfatter eller skribent. En regissør har oppgaven med å skrive manus til teaterstykket som spilles. Det finnes mange berømte forfattere og regissører, og avhengig av tilslutningen av teaterstykket eller filmen som blir spilt.

Det er mange retninger innen teater, og man antar at scenekunst oppstod i oldtidens Hellas. Enten det var bryllup eller som del av de mange festivalene, var det den retoriske samtalen som var i fokus. De skilte mellom politisk debatt, tragedie og komedie. Det kunne være samlinger og fortellinger fra de store filosofene fra de tidligere tidene.

Nymoderne teater

Denne formen karakteriseres som oftest av et realistisk drama som gjenspeiler middelklasses hverdags-problematikk. Etter dette kom det mange nye former, som det eksperimentelle drama og musikalen. Et kjent eksempel er “Hair” med Tennesse Williams og co. Videre utviklet teateret seg og former som psykologisk realisme og absurd drama. Et godt eksempel er Samuel Becketts “Mens vi venter på Godot”.

Teater er en av de mange kunstformene som defineres i kulturen. Den vestlige formen for teater skiller seg fra den ikke-vestlige. I Asia har man fokus på rytme og melodisk dramaspråk, og appellerer til det visuelle og sensuelle scenebildet. I den islamske verden er det mest marionetter og dukker som var hovedpersonene i teaterstykkene.

Teater er i dag en mangfoldig kunstform som utfoldes på mange ulike måter. Inspirasjon og påvirkning er et fellestrekk ved moderne kunstformer, og derfor vil man kunne oppleve nye former for teaterkunst i dagens teatermiljø. Teater er en gammel kunstform, som stadig er i endring.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *