Med internasjonal tilnærming

Academy of Performing ArtsAkademiet for scenekunst er et slags underbruk av Høgskolen i Østfold, så all undervisning skjer i Fredrikstad. Skolen legger stor vekt på at studiet skal være internasjonalt innrettet. Derfor foregår det meste av undervisningen på engelsk. For å kunne tiltrekke seg søkere fra andre land stilles det således ingen krav til norskkunnskaper ved opptak, men det stilles som en klar forventning at studentene lære seg å forstå norsk i løpet av det første av de tre utdanningsårene.

Det er mange spennende aspekter ved skolen internasjonale tilnærming. Det gir ikke miste studentene muligheten til å arbeide med medstudenter og lærekrefter som kommer fra andre kulturer, der perspektivene på dette med teater og scenekunst er andre enn det man er vant med her hjemme. Slik utvides perspektiver og det oppnås ny innsikt, som er verdifull for den enkeltes utvikling som person og som skuespiller.

Et annet aspekt er at det gir studentene mulighet til å etablere solide nettverk internasjonalt. Ikke bare fordi medstudenter og lærekrefter kommer fra andre land, men også fordi man har utvekslingsprogram med flere institusjoner utenlands.

Man trenger ikke ha generell utdanningskomp
etanse for å komme inn på akademiet og alle opptak skjer gjennom opptaksprøver etter veldig tydelige kriterier som kandidater blir gjort kjent med i forkant.

For alle studenter, uansett hvilken skole eller hvilket yrke de velger, er jo det store spørsmålet hvorvidt man kan regne med å få jobb etter endt utdanning. Det å gå tre år på høyskole, gjør man jo ikke gjerne, om jobbutsiktene er dårlige. Akademiet kan imidlertid vise til at studenter har sikret seg gode jobber både nasjonalt og internasjonalt. Ikke bare som skuespillere, men også som dramaturger og regissører. På flere av en norske institusjonsteatrene finnes det for eksempel studenter med utdannelse fra akademiet – sågar i faste stillinger. Blant disse kan nevnes Nationaltheatret, Nordland Teater, Hålogaland Teater og Trøndelag Teater.

Comments are closed.