Mange tilbyr skuespillerutdanning

Theater AcademySkuespilleryrket tiltrekker seg mange unge mennesker og begrunnelsene kan sikkert være mange, men det er vel neppe tvil om at den høye status som skuespillere som lykkes oppnår er med på å gjøre yrket attraktivt. Det er mange måter å bli skuespiller på. Enkelte er muligens selvlærte, men de er det nok ikke mange av. Derimot finnes det en lang rekke læresteder som tilbyr utdanning.

Spør man Norsk Skuespillerforbund så vil nok de første og fremst anbefale en offentlig utdanning på høgskolenivå. Og siden konkurransen om jobbene er veldig hard så er det smart å starte med en solid grad som man senere kan bygge videre på. Å starte med en bachelor-grad på et studium med så lave lånekostnader som råd, er en god idé. Senere kan man jo bygge en mastergrad oppå det dersom lysten og mulighetene fremdeles er der. Mastergrad i teater er det imidlertid bare Teaterhøgskolen i Oslo som tilbyr.

Offentlig utdanning på høyskolenivå er det imidlertid flere skoler som tilbyr. Teaterhøgskolen som ble etablert og godkjent som høyskoleutdannelse allerede i 1953 er en av dem. Der er det som kjent veldig vanskelig å komme inn. Interesserte bør imidlertid også sjekke ut:

  • Akademi for Scenekunst (godkjent BA siden 1994) som finnes ved Høgskolen i Østfold.
  • Teaterproduksjon og skuespillerfag (godkjent BA siden 2006) ved Nord universitet.
  • Det Multinorske, som er en treå
    rig utdanning ved Det norske Teatret / Nord universitet.

Så finnes det jo også private skoler som gir rett til lånekassestøtte, men der studentene må betaler skolepenger. Disse er:

  • Musikkteaterhøyskolen (godkjent BA siden 2012).
  • Norsk Skuespillerinstitutt (godkjent BA siden 2015).
  • Westerdals Oslo ACT (godkjent BA siden 2015).

I tillegg kan man utdanne seg til skuespilleryrket på det som kalles fagskoler. Det er skoler som ikke gir høyskolekompetanse, men som likevel er meget populære institusjoner som rekrutterer scenekunstnere til en rekke scener. Blant disse kan både Titan og Bårdar nevnes.

Comments are closed.